Το ξενοδοχείοΔιαμονήΣυνεδριακό Κέντρο
Photo AlbumVirtual TourDownload
Η περιοχήΠώς θα φτάσετεΕπικοινωνία
Οικονομικές καταστάσεις

GR

EN

TR

BG

RU
Συγκρότηση σε Σώμα και Εκπροσώπηση 21/06/2013
Back

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στoυς Ασώματους Κομοτηνής, σήμερα 21 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθαν σε ειδική συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία “ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “ARCADIA HOTEL A.E. ”,  στα γραφεία της εταιρείας στους Ασώματους Κομοτηνής για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
 
Θέμα Πρώτο: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα»
Θέμα Δεύτερο: «Εκπροσώπηση της Εταιρείας».
Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. που εξέλεξε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 20ης Ιουνίου 2013, ήτοι οι :
1. Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου, εκτελεστικό μέλος
2.  Νικόλαος Σ. Παπαγεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος
4.  Αλέκος Ν. Παπαγεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αφού παρίστανται όλα τα μέλη του.
Προσωρινά προεδρεύει ο κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου του Γεωργίου.
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
 ‘Υστερα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα και θα διοικήσει την Εταιρεία για τα επόμενα 5 έτη ήτοι ως 20.06.2018, ως ακολούθως :
1) Νικόλαος Παπαγεωργίου του Γεωργίου, επιχειρηματίας, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην Τρίπολη Αρκαδίας το έτος 1963, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Σοφοκλέους 15, με ΑΔΤ Λ 352322 Π.Α. Ψυχικού και ΑΦΜ 025097264, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
2) Αλέκος Παπαγεωργίου του Νικολάου, συνταξιούχος, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στα Τρόπαια Αρκαδίας το έτος 1941, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πεσμαζόγλου, αριθμ. 36, με Α.Δ.Τ. Κ 170298 Λ. Π.Α. Αθηνών και ΑΦΜ 004548275, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.
3) Νικόλαος Παπαγεωργίου του Σταύρου, επιχειρηματίας, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην Τρίπολη Αρκαδίας το έτος 1956, κάτοικος Εκάλης, οδός Αίθρας 4, με ΑΔΤ Φ 089957 Π.Α.Ν. Ερυθραίας και ΑΦΜ 011471571, μη  εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

Επί του δευτέρου θέματος:

Το Δ.Σ. ομόφωνα απεφάσισε την εκπροσώπηση της εταιρείας ως εξής:

Την Εταιρεία διοικεί, διευθύνει, διαχειρίζεται, εκπροσωπεί ενώπιον της Νομαρχίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, των Δημοσίων Φορέων, του Χ.Α., των Τραπεζών, Εφοριών, παντός δικαστηρίου συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας και κάθε Διοικητικής Αρχής, δεσμεύει και γενικά ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες που το καταστατικό χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κος Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου.

Κάθε προηγούμενη και πάντως διαφορετική εκπροσώπηση της εταιρείας καταργείται με το παρόν.

Στην ημερήσια διάταξη δεν υπήρχε άλλο θέμα και ο Πρόεδρος με τη συγκατάθεση των λοιπών μελών έλυσε τη συνεδρίαση. 

Σε πίστωση έγινε το παρόν που υπογράφεται από τους παραστάντες αμέσως επικυρούμενο.

Ο                                                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                    

 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Αυθημερόν
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου

Copyright©2011 ARCADIA HOTEL. All rights reserved. Powered by GLOBO Technologies S.A.
Share this site:
Χρήστης: [Είσοδος]